← Grižti į Straipsniai

Draudžiamų siųsti daiktų sąrašas

Pašto veiklą tarptautiniu lygiu reglamentuoja Pasaulinė pašto konvencija, prie kurios yra prisijungusios Lietuvos bei Airijos Respublikos. Pasaulinės pašto konvencijos baigiamojo protokolo 25 straipsnyje yra nurodyta, jog pašto siuntos, neatitinkančios Konvencijoje ir reglamentuose nustatytų sąlygų, nepriimamos. Pateikiamas negalutinis draudžiamų siųsti visuose siuntiniuose daiktų sąrašas:

 1. narkotinės ir psichotropinės medžiagos;
 2. sprogstamosios, degiosios ir kitos pavojingos medžiagos, taip pat radioaktyviosios medžiagos;
 3. įžeidžiančio ir nepadoraus pobūdžio prekės;
 4. gyvi gyvūnai, išskyrus bites, dėles ir šilkverpius; tyrimams skirti parazitai ir kenkėjų naikintojai, kuriuos viena kitai siunčia oficialiai pripažintos institucijos;

 5. daiktai, kuriuos įvežti ir naudoti gavimo šalyje draudžiama;
 6. daiktai, kurie dėl savo pobūdžio ar įpakavimo gali kelti pavojų pašto darbuotojams, ištepti ar sugadinti kitas siuntas arba pašto įrangą;

 7. dokumentai, kurie savo pobūdžiu yra aktualus ir asmeninis susirašinėjimas tarp asmenų, kurie nėra siuntėjai ir gavėjai arba asmenys, gyvenantys kartu su jais.

 8. dokumentus, kurie savo pobūdžiu yra aktualus ir asmeninis susirašinėjimas tarp siuntėjo ir gavėjo arba kartu su jais gyvenančių asmenų;

 9. bet kokios rūšies susirašinėjimas tarp asmenų, kurie nėra siuntėjai ir gavėjai arba kartu su jais gyvenantys asmenys.

Draudžiama dėti monetas, banknotus, čekius ar bet kokius pareikštinius vertybinius popierius, kelionės čekius, apdirbtą ar neapdirbtą platiną, auksą arba sidabrą, brangakmenius, papuošalus ir kitus vertingus daiktus į:

 1. neįvertintas pašto korespondencijos siuntas; tačiau, jei išsiuntimo ir gavimo šalių teisės aktai leidžia, šiuos daiktus galima siųsti uždaruose vokuose kaip registruotąsias siuntas;

 2. į neįvertintus siuntinius, kuriais keičiasi dvi šalys, priimančios įvertintuosius siuntinius; be to, kiekviena pašto administracija turi teisę uždrausti dėti aukso luitus tiek į įvertintąsias siuntas, tiek į neįvertintąsias siuntas, tiek siunčiamas į šalį, tiek iš jos, tiek tranzitu per jos teritoriją; ji gali apriboti realią šių siuntų vertę.

Airijos Respublika Pasaulinei pašto sąjungai yra pateikusi draudžiamų ir be leidimų draudžiamų įvežti daiktų sąrašą (įskaitant ir tranzitą). Be leidimų draudžiama siųsti šiuos daiktus:

 1. visi gyvi gyvūnai (produktai turi būti patikrinti ir sužymėti, į paskirties vietą prekės leidžiamos įvežti pateikus sanitarinį sertifikatą);

 2. mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai (produktai turi būti patikrinti ir sužymėti, į paskirties vietą prekės leidžiamos įvežti pateikus sanitarinį sertifikatą);

 3. žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai
 4. pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje (produktai turi būti patikrinti ir sužymėti, į paskirties vietą prekės leidžiamos įvežti pateikus sanitarinį sertifikatą);

 5. švieži arba šaldyti pomidorai ir bulvės;
 6. šviežios arba džiovintos vynuogės, švieži obuoliai;
 7. chemiškai grynas cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus kietu pavidalu; kitos rūšies cukrus, įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę kietu pavidalu; cukraus sirupai be aromatinių arba dažiųjų medžiagų priedų; dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi; melasa, gauta rafinuojant cukrų;

 8. tabako gaminiai;
 9. draudžiama įvežti medikamentus žmonėms vartoti;
 10. negalima įvežti vaizdo įrašų, uždraustų įstatymo;
 11. ir kiti.

Pasaulinė pašto konvencija numato, jog siuntėjas atsako už visą žalą, padarytą kitoms pašto siuntoms dėl to, kad jis siuntė draudžiamus siųsti daiktus arba daiktus, neatitinkančius priėmimo sąlygų.

Pastaruoju metu Lietuvos piliečiai pašto siuntose į Jungtinę Karalystę arba Airiją neteisėtai siunčia cigaretes su trečiųjų šalių banderolėmis. Taip yra pažeidžiamos akcizais apmokestinamų prekių laikymo ir gabenimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200. Taisyklėse nurodyta, jog fiziniams asmenims leidžiama gabenti nepaženklintus lietuviškomis banderolėmis tabako gaminius, jeigu jų kiekis vienam asmeniui neviršija Lietuvoje galiojančiais teisės aktais nustatyto leidžiamo keleiviams įvežti iš trečiųjų šalių be importo muitų, akcizų ir PVM šių prekių dvigubo kiekio. Todėl fiziniai asmenys be muitų ir kitų mokesčių gali gabenti ne daugiau kaip 20 pakelių (400 vienetų) cigarečių, pažymėtų nelietuviškomis banderolėmis. Nesilaikantiems šių reikalavimų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą gresia bauda nuo vieno šimto iki kelių tūkstančių litų su prekių konfiskavimu.

Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato baudžiamosios atsakomybės už akcizais apmokestinamųjų prekių išsiuntimą iš Lietuvos Respublikos. Tokią atsakomybę nustato kiekviena Europos Sąjungos valstybė narė savo nacionaliniais teisės aktais. Airijos Respublikos vidaus teisės aktai numato, jog už kontrabandą gali būti paskirta bauda, konfiskuotos prekės, asmuo gali būti teisiamas arba taikomos visų šių trijų poveikio priemonių kombinacijos.

Publikuojami straipsniai yra tik advokatų kontoros nuomonė, dėl individualios situacijos įvertinimo reikia išanalizuotis visas įvykio aplinkybes ir tuo tikslu būtina kreiptis teisinės konsultacijos.

Kopijuojant ar publikuojant pateiktus straipsnius, privaloma nurodyti jų šaltinį.

← Grižti į Straipsniai